0

Onsterfelijkheid binnen handbereik: AI combineren met de menselijke geest

Ray Kurzweil, een gerenommeerd futuroloog en uitvinder, doet al tientallen jaren voorspellingen over de toekomst van technologie en de mensheid. Hij is 76 jaar oud, maar leeftijd maakt hem niet zoveel uit; hij denkt dat zijn ziel naar de wolk zal gaan waar hij voor altijd zal leven. Hij blijft ook optimistisch over de toekomst van onze soort. Zijn voorspellingen lijken onlangs uit te zijn gekomen, dus het is de moeite waard om de nieuwste te leren kennen.

Onsterfelijkheid binnen handbereik: AI combineren met de menselijke geest

Kurzweil richt zich vooral op het idee van singulariteit – het moment waarop kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie zal overtreffen, wat onze perceptie van het leven en technologie fundamenteel zal veranderen. De ontwikkeling van AI is de afgelopen maanden aanzienlijk versneld en Kurzweil heeft enkele inzichten en ideeën publiekelijk gedeeld. Hij publiceerde ook een nieuw boek.

Nu we dichter bij de ontwikkeling van AGI of kunstmatige algemene intelligentie komen, verwerpt Ray Kurzweil de conventionele kijk op de dood verder. Voor hem is de dood niet iets om bang voor te zijn of iets onvermijdelijks. Het is eerder een probleem dat kan worden opgelost door middel van wetenschap en technologie. De futuroloog baseert zijn overtuigingen op het feit dat het niet alleen mogelijk zal zijn om het menselijk leven te verlengen met behulp van geavanceerde medische technologieën (degene die hij in gedachten heeft zijn nog niet uitgevonden), maar ook om een soort onsterfelijkheid te bereiken door de menselijke geest te combineren met een automaat.

Kurzweil neemt ongeveer 80 tabletten per dag

Een jaar of tien geleden slikte hij zo’n 200 tabletten per dag, maar hij slaagde erin dit aantal te optimaliseren en terug te brengen tot ongeveer 80. Dit zijn verschillende supplementen die volgens de 76-jarige noodzakelijk zijn om zijn gezondheid en levensduur te maximaliseren. Kurzweil is een beetje in een race met de dood. Hij gelooft in vooruitgang en de opkomst van oplossingen die ons leven aanzienlijk zullen verlengen, maar totdat ze er zijn, doet hij er veel aan om ervoor te zorgen dat hij zijn kans niet mist en eerder sterft dan de revolutie die volgens hem zal komen.

Volgens hem zal de gemiddelde menselijke levensduur aanzienlijk worden verlengd dankzij de biotechnologische vooruitgang. “De biologie heeft veel beperkingen die technologie kan overwinnen”, zegt Kurzweil, die stelt dat de dood door veroudering “technisch” kan worden geëlimineerd.

Onsterfelijkheid binnen handbereik: AI combineren met de menselijke geest

Zijn opvattingen over ouderdom en dood zijn diep geworteld in de overtuiging dat toekomstige ontwikkelingen in de geneeskunde en technologie, zoals gentherapie, medische nanotechnologie en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, het niet alleen mogelijk zullen maken om ziekten te genezen die we momenteel als ongeneeslijk beschouwen, maar ook het verouderingsproces zullen kunnen omkeren. We zullen een punt bereiken waarop wetenschappelijke vooruitgang ‘de loop van de tijd kan omkeren’, wat betekent dat we elk jaar meer van onze levenstijd kunnen herwinnen dan we verbruiken.

De futuroloog gelooft ook dat we uiteindelijk een punt zullen bereiken waarop technologie ons in staat zal stellen onze geest rechtstreeks met de cloud te verbinden. We krijgen dan toegang tot onbeperkte ontwikkelings- en leermogelijkheden. “Het voordeel van de cloud is dat deze volledig beveiligd is”, zegt hij, waarmee hij suggereert dat een dergelijke integratie met AI nieuwe horizonten zal openen voor menselijke ervaring en intellect. Dit alles zal binnen ongeveer 15 tot 20 jaar gebeuren.

Kunstmatige intelligentie zal de mens overtreffen

Voor Ray Kurzweil is de term ‘singulariteit’ niet alleen een wetenschappelijke fantasie, maar een reëel doel. En hij stelt dat we dichter bij de verwezenlijking daarvan komen. Singulariteit is volgens Kurzweil het moment waarop kunstmatige intelligentie de menselijke intellectuele capaciteiten zal overstijgen en de deur zal openen naar talloze mogelijkheden om menselijke ervaringen en capaciteiten te transformeren.

De expert voorspelt dat computers in 2029 intelligentie op menselijk niveau zullen bereiken, wat misschien overdreven lijkt, maar in het licht van het groeiende generatieve vermogen van AI worden dergelijke voorspellingen steeds realistischer en zijn ze niet zo schokkend als voorheen. Moderne prestaties op het gebied van AI, die Kurzweil onafhankelijk observeerde en waaraan hij werkte in de laboratoria van Google, bevestigen zijn theorieën alleen maar.

In zijn boek “Singularity is Near” uit 2005 presenteerde Kurzweil een concept dat in de loop van de tijd aan belang won en werd aangevuld met nieuwe gegevens en onderzoeksresultaten. Zijn volgende boek, ‘Singularity Is Closer’, dat deze maand uitkomt, geeft een update van zijn eerdere voorspellingen. Kurzweil wijst er onder meer op: voor dramatische verbeteringen op gebieden als de rekenkracht, die blijft groeien tot voorbij de eerder geschatte grenzen.

Een van de belangrijkste aspecten van singulariteit is het potentieel om superintelligentie te creëren. Deze zou de menselijke capaciteiten in elk aspect overtreffen – van het oplossen van problemen tot artistieke en wetenschappelijke creativiteit. Kurzweil voorspelt dat dergelijke vermogens ons in staat zullen stellen problemen op te lossen die momenteel onoverkomelijk lijken, zoals bepaalde soorten kanker. AI zal in staat zijn miljarden mogelijke medicijncombinaties te testen binnen enkele dagen, niet jaren. Alles zal versnellen.

Singulariteit betekent echter niet alleen technologische prestaties, maar ook een diepgaande transformatie van het menselijk leven. Een expert vertelt over de komende mogelijkheid waarbij mensen hun gedachten naar de cloud kunnen overbrengen en toegang krijgen tot onvoorstelbare niveaus van kennis en ervaringen. Er wordt verwacht dat een dergelijke verandering fundamentele aspecten van identiteit en cultuur zal beïnvloeden, en de grenzen zal verleggen van wat wij als ‘menselijk’ beschouwen. Ondanks de zorgen die dergelijke transformaties kunnen oproepen, blijft Kurzweil standvastig in zijn overtuiging dat de voordelen van het overschrijden van de huidige menselijke grenzen ruimschoots zullen opwegen tegen de potentiële risico’s.

Onsterfelijkheid binnen handbereik: AI combineren met de menselijke geest

Volgt AI vanaf de eerste rij

Ray Kurzweil heeft niet alleen bekendheid verworven als expert op het gebied van technologische doorbraken, maar ook als persoon die deze ideeën praktisch in de praktijk brengt. Zijn werk bij Google sinds 2012 concentreerde zich op baanbrekende projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie, wat alleen maar de toewijding van de futuroloog bevestigt om de visie te realiseren die hij decennia geleden voor ogen had.

Ondanks zijn optimisme negeert Kurzweil de potentiële bedreigingen die de ontwikkeling van AI met zich meebrengt niet. Hij vermeldt in het boek dat technologie verwoestingen kan veroorzaken op een schaal die groter is dan de Tweede Wereldoorlog, maar hij gelooft ook dat we over de middelen zullen beschikken om ermee om te gaan. Zijn perspectief is beslist utopisch: hij gelooft dat technologie de meeste van onze huidige problemen zal oplossen, inclusief de problemen die verband houden met beperkte hulpbronnen en energie.

Kurzweils werk bij Google heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst van de technologie. Via haar projecten en advies draagt hij bij aan het vormgeven van tools die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop mensen omgaan met machines en hoe machines onze kennis absorberen en verwerken. Kurzweil ziet AI niet alleen als een hulpmiddel om taken uit te voeren, maar als een integraal onderdeel van het toekomstige samenleven met mensen. Volgens hem zullen kunstmatige en menselijke intelligentie samen nieuwe vormen van intellectueel en emotioneel leven op onze planeet creëren.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *